Como vai, Forasteiro!?

Parece que você é novo por este pedaço. Se você quer se envolver, clique em algum destes botões!

Các nhóm đẩy lùi đối thủ sòng bạc Belem mới

Các nhóm đẩy lùi đối thủ sòng bạc Belem mới

Hai tổ chức Wisconsin đang cố gắng ngăn chặn một sòng bạc được xây dựng ở Belarus, mặc dù Thống đốc đã đồng ý kế hoạch rồi.To get more news about Kimlong99casino, you can visit kimlong11.com official website.

Công dân Chống Cờ bạc mở rộng và hành động gia đình Wisconsin đã thúc giục Thống đốc Tony Evers nói "không" với sòng bạcNăm.Có quá nhiều sòng bạc ở Wisconsin và chuyện đó sẽ không có lợi cho khu vực kinh t ế.

"Chúng tôi có sòng bạc 25 ở bang, và vì thế thị trường sòng bạc của chúng tôi quá bão hoà.Và những gì thường xảy ra trong vùng nông thôn thì khác nhiều so với những gì xảy ra trong thành phố."Cờ bạc.Tuy nhiên, chính quyền Hy Lạp nói nó sẽ mang lại hàng ngàn công việc.

Lori Curtis Luther là Giám đốc thành phố Belem và nói là: "Việc làm cố định một khi xây dựng đã hoàn thành và hàng ngàn công việc xây dựng để hoàn thành dự án.Đó sẽ là một động cơ lớn cho nền kinh t ế địa phương của chúng ta."Các tổ chức chống lại sòng bạc cũng lo ngại rằng cộng đồng sẽ không có nhiều quyền kiểm soát những gì xảy ra với 32 mẫu đất mà nó sẽ ngồi trên.

Sign In or Register to comment.