Como vai, Forasteiro!?

Parece que você é novo por este pedaço. Se você quer se envolver, clique em algum destes botões!

Macau 817;s digital yuan plans deal fresh blows to Casino junlets

Macau 817;s digital yuan plans deal fresh blows to Casino junlets

Ma Cao dự định s ử dụng tiền tệ số tương lai của Trung Quốc sẽ giúp Bắc Kinh kiềm chế việc rửa tiền trong trung tâm cờ bạc hàng đầu thế giới nhưng có thể giết chết những kẻ nghiện sòng bạcđây.Các công ty, giúp thu hút những người giàu sang đến Macau, đã rơi vào hoàn cảnh hỗn loạn từ khi Bắc Kinh xác nhận dòng chảy tiền bạc vượt biên như một an ninh quốc giamạo hiểm tháng Sáu.To get more news about Kim long Sòng bạc chính thức, you can visit kimlong22.com official website.

Kể từ đó, các kênh tài chính mờ ám được s ử dụng bởi lĩnh vực cờ bạc trực tuyến và công nghiệp phế liệu của Macau đã bị cắt đứt và hàng chục ngàn người đã bị bắt giữ vì chơi bạc ngoài biên giới trái phép.

Khi Bắc Kinh triệt tiêu dòng tiền bất hợp pháp, những khách hàng thời gian căng thẳng rút tiền từ các phế liệu, dẫn đến vấn đề thanh to án.Một nhà tù Kỹ thuật số đe dọa đóng các tuyến đường còn lại mà các nhà kinh doanh có thể khám phá để tiếp tục hoạt động.

"Tất cả các công ty trung gian này s ẽ bị loại bỏ hoặc biến mất ngay lập tức, và đây là một kết quả rất có thể xảy ra," nói Luiz Lam, một nhà đầu tư trong công nghiệp phế liệu, của nhà tù MexicoVa chạm.Sòng bàiCác nhà điều hành hi vọng một máy Hàn âm to àn diện sẽ cho Bắc Kinh một niềm tin lớn hơn để cho nhiều khách du lịch đến Macau để đánh bạc,có khả năng trong số lượng một nền kinh tế với một tài khoản vốn hầu như đóng kín thoải mái với.

Việc điều hành e-CNY, như nó thường được nhắc đến, sẽ giúp Bắc Kinh kiểm soát tốt hơn việc rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp, nói rằng một cán bộ sòng bạc cao cấp ở Ma Cao từ chối được gọi là không được phép nói chuyện với truyền thông.Nhưng tác động có thể giảm bớt nếu có thêm khách du lịch.

Khách đến từ Trung Quốc nhiều hơn thập niên khách du lịch Macau mỗi năm.

"Đó là một chính s ách cấp cao không ai thực sự có thể làm được gì.Chúng ta chỉ cần làm đúng và như một người điều hành đảm bảo rằng hệ thống của chúng ta sẽ phù hợp,"một người điều hành sòng bạc khác, người đã yêu cầu không được đặt tên vì những lý do chính sách tương tự của công ty.

Sign In or Register to comment.